تاریخچه :
نسخه 97/03/18 # محاسبه حق ماموریت پرسنل براساس حداقل حقوق سال 97 :
در این نسخه، با توجه به اعلام مبلغ حداقل حقوق کارکنان دولت (11،230،000 ریال) در سال 97، فرمول محاسبه حق ماموریت بر این اساس اصلاح گردید.


نسخه 97/02/30 # انتقال اطلاعات ف - خاص هیات امناء :
برای انتقال مبلغ فوق العاده خاص هیات امناء به پرداختهای متفرقه مراحل زیر را اجراء نمائید :

1 - در قسمت پرداختهای متفرقه، ابتدا کلید F5 را بزنید و از منو انتخاب اقلام احکام پرسنل، عنوان مربوط به فوق العاده خاص هیات امناء را انتخاب کنید.
2 - بر روی یکی از پرسنل که فوق العاده خاص هیات امناء جزء اقلام حکم وی می باشد، کلید Enter را بزنید.
3 - با استفاده از کلید Ctrl+Ins رکورد جدیدی ایجاد و عنوان پرداختی را انتخاب نمایید. عنوان انتخابی می تواند همان "فوق العاده خاص هیات امناء" باشد. در صورت عدم وجود عنوان پرداختی مناسب، می توانید آن را ایجاد کنید.
4 - هنگام انتخاب نوع پرداخت، گزینه 7 (انتخابی) را بزنید.
5 - مبلغ مربوط به فوق العاده خاص هیات امناء در ستون مبلغ ناخالص نمایش داده می شود.
6 - در صورت مشمولیت مالیات و بیمه موارد مورد نظر را نیز وارد کرده و اطلاعات را ثبت کنید.
7 - با استفاده از کلید F2 می توانید رویه فوق را برای کلیه پرسنل اجراء کنید. برای پرسنل مورد نظر که مبلغ مربوطه در حکم حقوق آنها وجود داشته باشد، ردیف پرداختی جدیدی ایجاد خواهد شد.

برای صفر کردن فوق العاده خاص هیات امناء برای کلیه پرسنل، به روش زیر عمل کنید :

1 - از منو اطلاعات پرسنلی، اولین نفر لیست را انتخاب کنید.
2 - در قسمت اطلاعات "حکم حقوقی" کلید Enter را بزنید و پس از جستجوی "ف-خاص هیات امناء" مقدار آن را صفر نمائید.
3 - با استفاده از کلید F2 مقدار صفر را برای پرسنل مورد نظر تعمیم دهید.

تذکر مهم : بازگردانی اطلاعات احکام (ف-خاص هیات امناء) به شرایط قبلی تنها با بازگردانی کل اطلاعات ماه جاری قابل انجام خواهد بود.


نسخه 96/12/15 # رفع اشکال فایل بانک ملی و ... :
در این نسخه موارد زیر انجام شده است :
1 - با توجه به اینکه ظاهرا سامانه بانک ملی تغییر کرده و فایل ارسالی توسط همکاران قابل دریافت توسط بانک نمی باشد، تغییراتی به منظور رفع این مشکل در سیستم حقوق و دستمزد صورت گرفته تا مشکل مذکور مرتفع گردد.

2 - در تهیه اطلاعات با فرمت اکسل، شماره حساب کارکنان با تعداد ارقام بیش از 10 رقم، در فایل بصورت ناقص ثبت می گردید که در این نسخه این مشکل نیز برطرف شد.


نسخه 96/11/12 # تغییر در نحوه ارائه گزارش خلاصه وضعیت بدهی و پس انداز :
در این نسخه موارد زیر انجام شده است :
1 - در گزارش بدهی و پس انداز، در صورت انتخاب گزینه خلاصه وضعیت، کلیه وامهای دریافتی از ابتدا تاکنون که در سیستم موجود است، به تفکیک هر وام با قید تاریخ شروع و پایان و جمع کل اقساط پرداختی آورده می شود.

2 - چنانچه از گزینه الحاق اطلاعات از فایل اکسل در قسمت پرداختهای متفرقه استفاده می نمائید، همزمان با الحاق و انتقال اطلاعات محاسبه کسورات مربوطه شامل مالیات، بیمه، و ... انجام می پذیرد.


نسخه 96/09/29 # رفع مشکل محاسبه مالیات (نوع 1-) پرداختهای متفرقه پرسنل شاغل در مناطق مشمول معافیت مالیاتی 50% :
در این نسخه اشکال در محاسبه مبلغ مالیات پرداختهای متفرقه (نوع 1-) که برای پرسنل شاغل در مناطق مشمول معافیت 50% وجود داشت، مرتفع گردید.


نسخه 96/09/03 # رفع مشکل محاسبه مالیات (نوع 1-) پرداختهای متفرقه برخی از پرسنل :
در این نسخه اشکال در محاسبه مبلغ مالیات پرداختهای متفرقه (نوع 1-) که برای برخی از پرسنل وجود داشت برطرف گردید.


نسخه 96/08/22 # رفع چند مورد اشکال اعلام شده توسط همکاران بشرح ذیل :
در این نسخه موارد ذیل اصلاح گردید :
1 - در گزارش بیمه تامین اجتماعی، امکان تنظیم "امضاء کنندگان" به تفکیک شعب بیمه، ایجاد گردید.
2 - در قسمت انتقال و یا حذف تفاوتها از پرداختهای ماه جاری،(Ctrl+Enter) برای پرسنل رسمی - خدمات درمانی - خطای سرریز اطلاعات برطرف شد.


نسخه 96/08/10 # رفع چند مورد اشکال اعلام شده توسط همکاران بشرح ذیل :
در این نسخه موارد ذیل اصلاح گردید :
1 - محاسبه مبلغ معافیت مالیاتی معادل 2/7 مبلغ خدمات درمانی کارکنان رسمی اصلاح شد.
2 - مبلغ مالیات موارد پرداختی در "پرداختهای متفرقه" برای پرسنل مناطق مشمول معافیت 50% اصلاح گردید.در نسخه قبلی چنانچه نوع مالیات 1- برای پرداخت متفرقه انتخاب می شد، معافیت 50% برای این پرسنل لحاظ نمی گردید.
3 - در گزارش بدهی و پس انداز، ستون "تاریخ آغاز" در گزارش خلاصه وضعیت برای برخی از پرسنل خالی نشان داده می شد. این مشکل در این نسخه برطرف شده است.
4 - در پنجره مربوط به انتخاب پارامترها، هنگام استفاده از کلیدهای F2 و F3 (ورود و حذف گروهی اطلاعات) گزینه های "جنسیت" و "تاهل" نیز اضافه گردید.


نسخه 96/07/30 # رفع چند مورد اشکال اعلام شده توسط همکاران بشرح ذیل :
در این نسخه موارد ذیل اصلاح گردید :
1 - محاسبه مبلغ معافیت مالیاتی معادل 2/7 مبلغ خدمات درمانی کارکنان رسمی اصلاح گردید.
2 - مبلغ اضافه کار پرسنل رسمی و پیمانی که مقدار ساعت اضافه کار آنها در اطلاعات ماهانه ثبت می گردد، از مبلغ مزایای مشمول بیمه حذف گردید.
3 - مشکل مربوط به گزارش ذخیره بازخریدی کارکنان برطرف شد.
4 - تعداد ارقام مربوط به نرخهای خدمات درمانی تبعی 2 و تبعی 3 پرسنل رسمی تا 7 رقم افزایش داده شد.


نسخه 96/07/22 # امکان تهیه گزارش اطلاعات با فرمت اکسل(یک ماهه)
در این نسخه می توانید :
از منو "گزارشات" > "اطلاعات با فرمت اکسل" برای تهیه خروجی دلخواه با فرمت اکسل اقدام نمایید. برای این منظور، در پنجره تنظیم پارامترهای گزارش بروش زیر عمل کنید :
1 - تاریخ شروع و خاتمه باید برابر باشند، مثلا برای تهیه گزارش اطلاعات شهریور 96، هر دو تاریخ باید 9606 باشد.
2 - کلیه گزینه های مربوط به نوع اطلاعات را از حالت انتخاب (X) خارج نموده و دوباره انتخاب کنید. در این حالت می توانید از پنجره مربوطه گزینه های اطلاعات مورد نظر خود را انتخاب نمایید و در خاتمه با زدن کلید Esc و تائید انتخابها آنها را ثبت نمایید.
3 - در هنگام خروج و پس از اخذ تایید کاربر فایلی با نام نمایش داده شده در مسیر دلخواه شما شامل اطلاعات موردنظر ذخیره می گردد.
4 - پس از تهیه فایل گزارش برای انتقال آن به محیط اکسل بروش زیر عمل نمایید :

* ابتدا نرم افزار اکسل را اجراء نمایید.
* از منو فایل گزینه Open را انتخاب و در پنجره مربوطه در قسمت انتخاب نوع فایل، گزینه All Files را انتخاب نمایید.
* مسیر ذخیره فایل مذکور را پیموده و فایل را انتخاب نمایید.
* در پنجره تنظیمات، گزینه Delimited و همچنین File Origin را "Windows 1256 arabic" انتخاب نموده و Next را بزنید.
* در پنجره بعدی گزینه Semicolon را انتخاب و سپس دکمه Next را بزنید.
* در این صفحه نیز دکمه Next و در آخرین صفحه نیز Finish را بزنید.
* اطلاعات مورد نظر در اختیار شماست. و بعد از این مرحله ویرایش و یا تلفیق ستونها بشکل دلخواه بر عهده کاربر خواهد بود.


نسخه 96/06/15 # امکان ویرایش گروهی اطلاعات وام و بدهی
در این نسخه می توانید :
1 - در قسمت "بدهی/پس انداز" با قرار گرفتن بر روی برخی آیتمها مانند مبلغ وام، قسط کارمند، قسط کارفرما، عدم کسر اقساط و ... پس از وارد کردن مقدار مورد نظر، با استفاده از کلید F2 و تنظیم پارامترها، مقدار آیتم مربوطه را بر اساس پارامترهای انتخابی ویرایش نمایید.

2 - با استفاده از کلید F9 هنگامی که بر روی وامهای ثبت شده برای هر یک از کارکنان قرار دارید، مقدار آیتم "تعداد ماههای عدم کسر اقساط" را بصورت افزایشی و چرخشی از 1 تا 9 تغییر دهید.


نسخه 96/05/25 # اصلاح برنامه تهیه سند افتتاحیه وام و پس انداز کارکنان ...
در این نسخه، با توجه به درخواست همکاران اطلاعات مانده وام و ذخیره پس انداز کارکنان انتقالی ،در حال مرخصی و حذف از لیست در گزارش و فایل سند افتتاحیه صندوق پس انداز درج می گردد.


نسخه 96/05/01 # اصلاح محاسبه مالیات هنگام انتقال پرداختهای متفرقه از ماههای قبل و ...
1 - در هنگام انتقال (کپی) اطلاعات پرداختهای متفرقه از ماههای قبل، محاسبه مالیات متعلقه برای پرداختهایی که نوع مالیات آنها 1- انتخاب شده است بصورت خودکار انجام می پذیرد.
2 - همچنین امکان تهیه فایل اکسل در گزارش بدهی و پس انداز برای کلیه ماهها (دوره کامل از آغاز تا کنون) فراهم گردیده است.


نسخه 96/04/20 # ایجاد پارامتر انتخاب نمایش یا عدم نمایش شماره وام کارمند و یا کارفرما
در هنگام تهیه گزارش وام و بدهی می توانید با انتخاب پارامتر "شماره وام/بدهی" نمایش یا عدم نمایش ستونهای مربوط به شماره وام کارمند، کارفرما را بدلخواه تعیین نمایید.


نسخه 96/04/12اصلاح کد حساب بدهکار در فایل سند پس انداز کارکنان و ...
در این نسخه :
1 - کد حساب بدهکار در قسمت تهیه سند حسابداری اصلاح گردید. (کد سازمان نزد صندوق + 10)
2 - پرسنل با وضعیت عدم پرداخت از فایل سند پس انداز کارکنان حذف شدند.
3 - مشکل روند شدن مبلغ پرداختی برای مبالغ بیش از 8 رقم، در هنگام تهیه فایل بانک پرداختهای متفرقه، اصلاح گردید.


نسخه 96/04/01 # همکارانی که سامانه نمایش فیش حقوق رو از بنده دریافت و راه اندازی کرده اند ...
در برخی استانها، فیش حقوق و یا پرداخت متفرقه تعدادی از پرسنل بعد از بارگزاری فایلهای مربوطه، قابل مشاهده نبود. در این نسخه این مشکل برطرف شده است.


نسخه 96/03/30 # تغییر در اقلام مشمول بازنشستگی پرسنل رسمی، اصلاح شیوه محاسبه مالیات در پرداختهای متفرقه و ...
1 - در این نسخه "فوق العاده خاص هیات امنا" از اقلام مشمول بازنشستگی حذف گردید.
2 - در محاسبه مالیات پرداختهای متفرقه، چنانچه نوع مالیات "1-" انتخاب گردد (بدین معنی که مالیات بر اساس حقوق ماه جاری محاسبه گردد)، روش محاسبه اصلاح شده است و مالیات بر اساس کلیه موارد ثبت شده در پرداختهای متفرقه محاسبه می شود. (تعدیل مالیات ماهانه بر مبنای کلیه موارد پرداختی ماه جاری اعم از حقوق و پرداختهای متفرقه).
3 - در گزارش وامها و بدهی ها عرض ستونهای گزارش تا 10-11 رقم افزایش یافت.
4 - در گزارش بانک پرداختهای متفرقه، مشکل سر ریز شدن اطلاعات برطرف گردید.
5 - مشکل ورود همزمان اطلاعات پرداخت متفرقه توسط چند کاربر برطرف گردید.


نسخه 96/02/31 # ورود گروهی اقلام حکم حقوق کارکنان، حذف یا فراخوانی گروهی اطلاعات تفاوت در پرداختهای ماه جاری
1 - در این نسخه، هنگام ورود اطلاعات احکام کارکنان می توانید با استفاده از کلید F2 بر روی هر یک از اقلام حکم، آن را برای کل یا گروهی از پرسنل با امکان تعیین بازه مبلغ فعلی تعمیم دهید. بعنوان مثال مبلغ حق اولاد پرسنل رسمی و پیمانی را که بزرگتر از 1 ریال و کمتر از 350،000 ریال هستند را به مبلغ 355،950 ریال افزایش دهید (یک فرزند) و یا برای همان گروه پرسنل که مبلغ حق اولاد آنها بیشتر از 400،000 ریال و کمتر از 700،000 است را به مبلغ 711،900 ریال تغییر دهید (دو فرزند) و ...

2 - در قسمت مابه التفاوت، با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl+Enter می توان تفاوت مورد نظر را از پرداختهای ماه جاری حذف یا (بالعکس) به پرداختهای ماه جاری اضافه نمود. در برخی مواقع وصول مبلغ کلی مابه التفاوت از مرکز، بموقع صورت نمی گیرد و لذا همکاران ناگزیر به غیر فعال نمودن تفاوتهای محاسبه شده در ماه مربوطه و موکول نمودن پرداخت آن به ماههای بعد می گردند. در این نسخه می توان با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl+F12 نسبت به حذف گروهی و بازخوانی گروهی تفاوتها از تفاوتهای ماه جاری اقدام نمود. لازم بذکر است که این عملیات بر اساس تاریخ ثبت و محاسبه تفاوت انجام می پذیرد. به عنوان مثال با قرار گرفتن بر روی مابه التفاوت محاسبه شده در تاریخ 96/02/20 یکی از پرسنل، با استفاده از کلیدهای ترکیبی پیش گفته، می توان گروه یا مجموعه ای از پرسنل را انتخاب نموده و تفاوت محاسبه شده در تاریخ مذکور را برای آنها بصورت گروهی از پرداختهای ماه جاری حذف و یا به آن افزود.


نسخه 96/02/27 # نمایش آیتمهای احکام کارکنان به ترتیب مندرج در حکم و امکان عدم محاسبه مالیات در مابه التفاوتها
در این نسخه، هنگام ورود اطلاعات در قسمت حکم حقوق کارکنان، ترتیب نمایش اقلام حکم به ترتیب مندرج در برگه حکم تنظیم شده است.
همچنین در هنگام ورود اطلاعات مابه التفاوت کارکنان، در منو مربوط به نوع مالیات، گزینه "عدم محاسبه " مالیات نیز ایجاد گردیده است که با انتخاب آن مالیات محاسبه شده در آن ماه بدون تغییر باقی مانده و تفاوت مالیات محاسبه نمی گردد.


نسخه 96/02/20 # رفع مشکل مربوط به صفر شدن اطلاعات پرداختی در هنگام ویرایش اطلاعات ماههای گذشته
در هنگام ویرایش اطلاعات مربوط به ماههای گذشته (با استفاده از رمز اصلاحات) مقدار آیتمهای پرداختی حقوق و کسورات، صفر می شد.
در این نسخه این مشکل برطرف شده است.


نسخه 96/02/15 # رفع مشکل مربوط به شماره پرسنل تکراری
در این نسخه مشکل مربوط به تکراری بودن شماره پرسنلی برطرف گردید. لازم بذکر است که کنترل مربوطه مبنی بر اعلام تکراری بودن شناسه پرسنل کماکان انجام می پذیرد
و چنانچه شماره جدید در فایل پرسنل حذف از لیست موجود باشد، تنها پیام مربوطه نمایش داده شده ولی از ورود اطلاعات جلوگیری نمی شود.
بدیهی است که ثبت شناسه تکراری برای پرسنل حتی اگر مربوط به پرسنل حذف از لیست باشد، صحیح نیست و ممکن است سبب اختلال در گزارشات سنوات قبل گردد. لذا علیرغم امکانپذیر بودن، از انجام اینکار خودداری نمایید.


نسخه 96/01/28 # اصلاح محاسبه حق ماموریت کارکنان - سال 96
در این نسخه :
1- مبنای محاسبه ماموریت کارکنان در سال 96 به رقم 10،350،000 ریال تغییر یافت.
2- همچنین در تهیه فایل دارایی، کلیه پرسنل در فایل خروجی نمایش داده می شدند، در صورتی که می باید تنها پرسنلی آورده شوند که مبلغی به آنها پرداخت شده است. در این نسخه این مشکل نیز برطرف گردید.


نسخه 96/01/20 # اصلاح محاسبه حقوق کارکنان حق الزحمه بیمه ای
در این نسخه مشکل محاسبه مقادیر ثابت حقوق کارکنان حق الزحمه بیمه ای (ترمیم حقوق) که در ماههای 31 روزه اشتباه محاسبه می شد، برطرف گردید.


نسخه 95/12/22 # اصلاح گزارش بدهی و پس انداز - اصلاح فایل دارایی برای پرداختهای متفرقه
در این نسخه :
1- در گزارش بدهی و پس انداز (خلاصه لیست) پرسنل غیر فعال (حذف از لیست) نیز که در سنوات قبل وام یا پس انداز مربوطه از آنها کسر شده است، در گزارش نمایش داده می شود.
2- برای تهیه فایل دارایی می توانید برای پرداختهای متفرقه انتخابی سرفصل دارایی تعیین کنید. برای این منظور در پنجره مربوط به انتخاب پرداختهای متفرقه، بر روی عنوان پرداختی مورد نظر کلید ترکیبی Ctrl+Enter را بزنید. در مقابل عبارت "تصحیح" عنوان پرداختی نمایش داده می شود. کلید Enter را بزنید و سپس بر اساس جدول نشان داده شده در سمت راست صفحه، عدد متناظر با عنوان پرداختی را وارد کرده و اطلاعات را ثبت نمایید. هنگام تهیه فایل دارایی، عناوین پرداخت متفرقه مانند اضافه کار، ماموریت، عیدی و ... در ستونهای مربوطه در فایل دارایی نشان داده خواهند شد.


نسخه 95/12/02 # امکان تهیه خروجی XML (قابل استفاده در اکسل) برای گزارش احکام و گزارش بدهی و پس انداز
در این نسخه امکان تهیه خروجی XML برای گزارش احکام پرسنل و گزارش بدهی و پس انداز کارکنان فراهم شده است. گزارش مربوطه در محیط اکسل قابل فراخوانی و بهره برداری می باشد. برای تهیه گزارش مربوطه در صفحه پارامترهای گزارش گزینه XML را انتخاب نموده و گزارش را تهیه کنید. سپس در نرم افزار اکسل، فایل مورد نظر را باز نمایید.


نسخه 95/11/20 # اصلاح نحوه محاسبه پس انداز کارکنان برای پرسنل حق الزحمه ساعتی
1- در این نسخه آیتم ترمیم حقوق در محاسبه 2% و 3% پس انداز کارکنان لحاظ شده است.
2- در گزارش بدهی و پس انداز کارکنان، ستون تاریخ وام اضافه شده است.


نسخه 95/11/11 # اصلاح فایل پس انداز کارکنان - انتخاب تعداد خط گزارش در پرداختهای متفرقه
1- در این نسخه می توانید در گزارش پرداختهای متفرقه، تعداد خطهای گزارش را بدلخواه خود برای هر گزارش بطور مجزا تعریف نمایید.
2- همچنین برای تهیه فایل صندوق پس انداز و وامهای کارکنان، مشکل مانده وام کمتر از مبلغ اقساط برطرف گردید.


نسخه 95/09/30 # اصلاح محاسبه مالیات پرداختهای متفرقه - اصلاحات سایت نمایش فیش حقوق
1- پیش از این، هنگام ورود گروهی اطلاعات پرداخت متفرقه با استفاده از کلید F2 کاربر می باید مجددا در خصوص پرسنل معاف از مالیات و یا پرسنل مناطق کمتر توسعه یافته با معافیت 50% اطلاعات را ویرایش نماید. در این نسخه نیازی به این کار نیست و سیستم با توجه به معافیت و یا میزان معافیت مالیات پرسنل و بر اساس اطلاعات مالیاتی پرسنل محاسبه مالیات را انجام می دهد.
2- در سایت نمایش فیش حقوق برخی از عناوین نشان داده شده در منو انتخاب فیش، صفحه خالی یا سفید را نشان می داد. جهت رفع مشکل می باید پس از نصب این نسخه کاربر ارشد مربوطه نسبت به تهیه و بارگزاری مجدد فایل یا فایلهای فیش اقدام نماید.


نسخه 95/09/25 # اصلاح مقدار روزهای ماموریت در سایت نمایش فیش حقوق
همکارانی که از سایت نمایش فیش حقوق استفاده می کنند، مقدار نشان داده شده برای تعداد روزهای ماموریت تنها مقدار عددی صحیح را نمایش داده و مقدار اعشاری نشان داده نمی شد که در این نسخه مشکل برطرف گردید.


نسخه 95/09/20 # مشکل مربوط به صفحه بندی گزارش پرداخت متفرقه و صفر شدن کد سازمانی صندوق
1- مشکل مربوط به صفحه بندی گزارش هزینه پرداختهای متفرقه برطرف گردید.
2- در عملیات پایان ماه، مقدار کد سازمانی صندوق (سند حسابداری صندوق پس انداز کارکنان) حذف می شد. این مشکل نیز برطرف شد.


نسخه 95/09/15 # امکان انتخاب و تنظیم مقدار در گزارش بدهی و پس انداز
در گزارش بدهی و پس انداز می توانید مقدار پارامترهای مربوط به وام و پس انداز را انتخاب نمایید. مثلا بازه مربوط به مبلغ وام، تاریخ وام، مبلغ قسط و ... مثلا وامهای صندوق که مبلغ آنها 30،000،000 ریال بوده است و یا سایر موارد.


نسخه 95/08/28 # رفع اشکال گزارش بانک و تهیه فایل بانک ملی
اشکال موجود در تهیه گزارش بانک و تهیه فایل حقوق بانک ملی برطرف گردید.


نسخه 95/08/25 # امکان تهیه گزارش کارکرد ماهانه، انتقال اطلاعات از فایل CSV
1- ایراد موجود در گزارش خلاصه وضعیت بدهی و پس انداز برطرف گردید.
2- امکان تهیه گزارش کارکرد ماهانه ایجاد گردید. جهت استفاده از منو اطلاعات گزینه ماهانه را انتخاب و کلید F9 را بزنید.
3- امکان دریافت اطلاعات از فایل متنی در قالب CSV فراهم گردید. جهت استفاده هنگام ورود گروهی اطلاعات در گزینه های وام و بدهی، سایر پرداخت و پرداخت متفرقه، گزینه "انتخاب فایل" را انتخاب و پس از تعیین فایل مورد نظر، ستونهای متناظر را تعیین نموده و سایر مراحل را ادامه دهید.
4- در اطلاعات مابه التفاوت پرسنل، چنانچه مقدار آیتم "روزهای ماموریت" برابر با 1- وارد گردد، تفاوت مبلغ ماموریت بازاء افزایش مبلغ حکم کارگزینی محاسبه نمی شود.


نسخه 95/08/08 # افزایش ارقام مربوط به مبلغ پرداختهای متفرقه (9 رقم)
تعداد ارقام مربوط به مبلغ هر یک از عناوین پرداخت متفرقه از 8 رقم به 9 رقم افزایش یافته است. لطفا پس دریافت و نصب این نسخه گزینه سازماندهی فایلها را از 8501 تا تاریخ جاری اجرا نمایید.


نسخه 95/08/05 # اصلاحیه مجدد سند پس انداز کارکنان
با توجه به تعریف وامهای برخی از استانها در سرفصلهایی غیر از وام صندوق، این اصلاحیه جهت اعمال وامهای مذکور در سند افتتاحیه تهیه گردید.


نسخه 95/07/27 # امکان تهیه فایل با نامهای بیش از 12 حرف - بانک ملی
در صورت نیاز، پس از اخذ اطلاعات مورد نیاز (کد شعبه بانک و شناسه سازمان نزد بانک) از شعبه مربوطه، جهت انجام تنظیمات لازم، تماس بگیرید.


نسخه 95/07/20 # سند کسور وام و پس انداز صندوق نهاد
1- امکان تهیه فایلهای ماهانه مربوط به صندوق پس انداز کارکنان ایجاد گردید. روش استفاده مانند موارد پیش گفته در خصوص سند افتتاحیه می باشد.
2- در گزارش های وام و بدهی، سایر پرداختها، پرداخت متفرقه، و تهیه سند حسابداری وام و پس انداز، بجای نمایش کلیه اقلام مربوطه، تنها موارد موجود در آن ماه نمایش داده شده و قابل انتخاب خواهند بود. (جهت سادگی انتخابها)
3- در گزارش وام و بدهی می توانید با انتخاب پارامتر "نمایش مانده/ذخیره" حتی برای اقلامی که در قسمت ورود اطلاعات وام و بدهی گزینه "عدم نمایش مانده/ذخیره" برای آنها اعمال شده است را، در گزارش نشان دهید.


نسخه 95/07/14 # اصلاحیه سند افتتاحیه پس انداز کارکنان
1- در اطلاعات پرسنلی > سایر، مقدار "ک م صندوق" (کد معین صندوق) را که مقدار آن عدد 1 برای کارکنان نهاد و عدد 2 برای سایر کارکنان در نظر گرفته شده است را وارد نمایید.
نکته : برای ورود گروهی اطلاعات می توانید از کلید F2استفاده کنید.
2- .در نسخه قبلی اطلاعات مربوط به پرسنلی که در مرخصی استعلاجی هستند در سند افتتاحیه نشان داده نمی شد، که در این نسخه مشکل برطرف شد.


نسخه 95/07/12 # سند افتتاحیه صندوق پس انداز
امکان تهیه سند افتتاحیه صندوق پس انداز، جهت انتقال به سامانه حسابداری صندوق فراهم شد.
لطفا جهت بهره برداری مراحل زیر را انجام دهید:
1- پس از نصب ابتدا سازماندهی فایلها را 8501 لغایت تاریخ جاری اجراء کنید.
2- از منو امکانات > مدیریت سیستم > تنظیم پارامترها را انتخاب و مقدار "کد سازمانی صندوق" را وارد و یا اصلاح کنید. اگر مقدار آن را نمی دانید از همکاران شاغل در صندوق - جناب آقای قیوم و یا جناب آقای اصلان زاده - بپرسید.
3- از منو امکانات > مدیریت سیستم> تهیه سند حسابداری را اجرا کرده، نوع سند را "وام صندوق کارکنان (افتتاحیه)" و سپس نوع وام بدهی را از جدول مربوطه انتخاب نمایید.
در مورد سند افتتاحیه می باید کلیه اقلام مربوط به وامهای صندوق را انتخاب نمایید. (پس انداز صندوق نهاد را نیز انتخاب کنید.).
4- پس از انتخاب مقادیر پارامتهای فوق، کلید Esc را جهت خروج بزنید، 2 گزینه "پیش نمایش سند" و "تهیه فایل csv" نمایش داده می شود که می توانید از آنها جهت نمایش و چاپ سند مربوطه و نیز تهیه فایل سند جهت الحاق به سامانه حسابداری صندوق استفاده نمایید.
5- فایل تهیه شده بنحوی نامگذاری شده که حاوی کد سازمانی صندوق، سال و ماه جاری و همچنین نوع اطلاعات مندرج در آن باشد. این فایل را پس از تهیه، با راهنمایی همکاران شاغل در صندوق به سامانه حسابداری الحاق نمایید.


خوش و خرم و شاد باشید.


دریافت فایلهای نرم افزار حقوق و دستمزد


     NK970318.ZIP نسخه  

: سایر فایلها  

DosPrn179.rar <<< DosPrn برنامه نصب نرم افزار  

(.Doc) DosPrn راهنمای راه اندازی و استفاده از نرم افزار  

Pay.Zip <<< فایلهای راه انداز نرم افزار حقوق و دستمزد  

(.Doc) nkkfish راهنمای راه اندازی و استفاده از سایت نمایش فیش حقوق کارکنان